Diskografie

Live from Prague
Rachmaninov, Schumann

Robert Schumann: Kreisleriana, op. 16
Sergej Rachmaninov: Sonáta č. 2, op. 36,

Preludium č. 1, op. 23 – Largo,
Preludium č. 2, op. 23 – Maestoso

ArcoDiva 1999

Robert Schumann: Kreisleriana, op. 16, 1. Ausserst bewegt
Sergej Rachmaninov: Preludium č. 1, op. 23 Largo

Allegro barbaro

Béla Bartók: Allegro barbaro
Klement Slavický:
Tři kusy pro klavír,
Klavírní sonáta „Zamyšlení nad životem“
Leoš Janáček: V mlhách, Sonáta 1. X. 1905
Luboš Fišer: VIII. sonáta (světová premiéra)

CD získalo cenu časopisu Harmonie v roce 2000.

ArcoDiva 2000

Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905, 1. věta: Předtucha
Klement Slavický: Tři kusy pro klavír – Toccata

Chopin

Fryderyk Chopin: Andante spianato et Grande polonaise brillante op. 22
Balada g moll op. 23
Nokturno Des dur op. 27/2
Scherzo b moll op. 31
Mazurky op. 24
Sonáta h moll op. 58

Časopis Harmonie: „…Nesmírně senzitivní Kasíkovo podání s vláčně rozevlátou agogikou je natolik sugestivní, že nás při poslechu co chvíli odvádí kamsi mimo hudbu – nejspíš pod hvězdnou oblohu tiché letní noci, mezi rozkvetlé jabloně nebo k průzračné vodě horských potoků. Kasíkovo intimní pojetí se vyznačuje nejen mimořádnou poetičností, ale především zvláštní a nenapodobitelnou svěžestí.““

ArcoDiva 2000

Fryderyk Chopin: Andante spianato et Grande polonaise brillante op. 22

Dvořák, Schumann – Piano quintets

Robert Schumann: Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello Es dur, op. 44
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č.2 A dur, op. 81

Wihanovo kvarteto
Leoš Čepický – housle
Jan Schulmeister – housle
Jiří Žigmund – viola
Aleš Kaspřík – violoncello
Martin Kasík – klavír

Časopis Harmonie: „…Na mimořádné barevnosti zvuku celého souboru má velké zásluhy klavírista Martin Kasík, disponující širokou paletou nejrůznějších odstínů a barev, kterých užívá s nesmírnou muzikantskou inteligencí…“

ArcoDiva 2003

Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č.2 A dur, op. 81, 3. věta – Scherzo (Furiant). Molto vivace

Antonín Dvořák – Slavonic Dances

Antonín Dvořák: Slovanské tance, op. 46 a op. 72

Martin Kasík, Kristina Krkavcová – čtyřruční klavír

Časopis Harmonie: „…Jejich pojetí je průzračné, čisté a pianisticky detailně propracované. Přestože dokážou v díle dokonale uplatnit „tanečnost“ a v rychlých tancích máme co chvíli pocit, že nás přímo strhávají do tanečního víru, daleko větší obdiv si oba pianisté zaslouží tam, kde Dvořák přechází do lyrické polohy. Jejich hra se tu vyznačuje překrásnými, dlouze a měkce klenutými hudebními frázemi a něžnými rubaty, které skladbám propůjčují téměř výraz hudebních básní…“

ArcoDiva 2004

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 12 Des dur z op. 72, Allegretto grazioso

Antonín Dvořák – Piano and Cello Concertos

CD 1: Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
Martin Kasík, Česká filharmonie, Jiří Kout

CD 2: Antonín Dvořák: Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104
Jiří Bárta, Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek

Součástí obou CD jsou i videozáznamy.

Časopis Harmonie: „…pánem situace je tu zjevně pianista. Dává koncertu právě onen pianistický lesk, který Dvořákovi vrstevníci v díle postrádali. Technika nedělá Kasíkovi nejmenší problémy a náročné Kurzovy úpravy hraje s oslnivou brilancí. Ta tu ovšem není samoúčelná, cítíme v ní životní optimismus a obrovskou radost ze hry…“

ArcoDiva 2004

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, 1. věta: Allegro agitato – část

Fryderyk Chopin
Sonáta, Grand duo concertante, Introdukce a polonéza, Klavírní trio

Fryderyk Chopin: Sonáta pro violoncello a klavír g moll, op. 65
Introdukce a brilantní polonéza pro violoncello a klavír C dur, op. 3
Grand duo concertante E dur pro violoncello a klavír na téma z Meyerbeerovy opery „Robert ďábel“
Trio pro klavír, housle a violoncello g moll, op. 8

Jiří Bárta – violoncello
Martin Kasík – klavír
Jan Talich – housle

Supraphon 2007

F. Chopin: Sonáta g moll pro violoncello a klavír, op. 65, 1. Allegro moderato

Smetana, Dvořák – Piano trios

Bedřich Smetana: Klavírní trio g moll, op. 15
Antonín Dvořák: Klavírní trio č. 4 e moll „Dumky“

AD TRIO Prague
Jiří Hurník – housle
Miloš Jahoda – violoncello
Martin Kasík – klavír

Arco Diva 2007

A. Dvořák: Dumka č. 3 – Andante-Vivace non troppo-Andante-Allegretto

Violin Sonatas

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Vítězslav Novák: Sonáta d moll pro housle a klavír
Oskar Nedbal: Sonáta h moll pro housle a klavír, op. 9

Ivan Ženatý – housle, Martin Kasík – klavír

Supraphon: „…Intenzitu posluchačského zážitku umocňuje technická bravura a muzikantská zralost, s jakou se oba interpreti chopili tohoto repertoáru. Janáček, Novák a Nedbal s bravurou a muzikantskou zralostí Ivana Ženatého a Martina Kasíka…“

Supraphon 2009

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, 1. věta – Con moto

Moving Clarinet

Josef Páleníček: Malá suita pro klarinet a klavír
Bohuslav Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír
Miloslav Ištvan: Sonáta pro klarinet a klavír
Karel Husa: Tři studie pro sólový klarinet
Viktor Kalabis: Suita pro klarinet a klavír

Irvin Venyš – klarinet, Martin Kasík – klavír

Arco Diva + Czech Radio Prague 2009

J. Páleníček: Malá suita pro klarinet a klavír, 1. věta – Allegro con brio

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert pro housle a smyčcový orchestr d moll, Koncert pro klavír a smyčce a moll

Martina Bačová – housle
Martin Kasík – klavír
Camerata Janáček – umělecký vedoucí Pavel Doležal

Radioservis, a. s. 2010

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert a moll, 3.věta